شروع دوست داشتن و دوست داشته شدن

دوست داشتن آدمی هر پدیده ای را در یک سنی می آموزد و متاسفانه اگر در آن سن نیاموزد ، دیگر نخواهد آموخت ! سن یادگیری دوست داشتن و همچنین اعتماد کردن ، از تولد تا یک سالگی است .

اگر مادر و فرزند هر دو از نظر بیولوژیک سالم باشند ، مادر برای یاد دادن دوست داشتن و دوست داشته شدن و همچنین اعتماد ( یعنی خوش بینی و بدبینی )  باید شرایطی داشته باشد ، نخست خود مادر باید در زندگی گذشته  اش دوست داشته شده باشد و مورد اعتماد و خوش بین باشد ، دوم باید بتواند دوست داشتن را انتقال دهد. یعنی باید بتواند بگوید : دوستت دارم ، این انتقال دوست داشتن بسیار مهم است ، هرگز اهمیت این جمله را فراموش نکنید. حس دوست داشتن و دوست داشته شدن و همچنین اعتماد ، از همین جمله شروع می شود. سوم : در آغوش کشیدن فرزند ، اصولا ارتباط پوستی و لمس بچه ، یکی از روش های اساسی و اولیه آموزش دوست داشتن است . به خوبی می دانیم که لمس یکی از مهم ترین راه های انتقال احساسات است و آرمیدن در آغوش گرم مادر ، بدون کوچکترین تردیدی ، دوست داشتن را آموزش خواهد داد.

مراحل دوست داشتن

گام نخست در دوست داشتن و دوست داشته شدن ، احساس آرامش یافتن از در کنار کسی بودن است . گام دوم بر پایه گام اول ایجاد می شود ، تا در کنار کسی احساس آرامش نداشته باشی ، به او اعتماد پیدا نخواهی کرد . – چه رابطه ی تنگاتنگی میان دوست داشتن و اعتماد وجود دارد ، مادرانی که فرزندانی با محبت تربیت می کنند ، حس خوش بینی را هم همزمان به آنها می آموزند – گام سوم هم در پی دو گام اول ایجاد می شود ، ایجاد وابستگی . یعنی فرزندی که در کنار مادرش آرامش دارد ، به او اعتماد می کند و پس از اندک زمانی به او وابسته می شود و  در نهایت به دوست داشتن منتهی می گردد . به عقیده کارشناسان این روند چهارگانه ی حس دوست داشتن در نوزادان بسیار سریع و در طی ۹ بار در آغوش کشیده شدن صورت می گیرد . عجب تکمیل فرایند سریعی ! فرزند آدم چقدر زود و راحت حس دوست داشتن را می پذیرد.

این چهار مرحله ی دوست داشتن ، در بزرگسالی هم قابل گسترش است ولی تفاوتی که دارد می توان دو مرحله ی تشدید احساس وابستگی و عشق را نیز به آن افزود .

بحث را با دسته بندی بچه ها از نظر دوست داشتن و اثرات یادگیری دوست داشتن و حس خوش بینی در زندگی آینده آنها پی می گیریم.

دسته بندی بچه ها از نظر دوست داشتن و اثرات یادگیری دوست داشتن و حس خوش بینی در زندگی آینده

اگر بخواهیم از نظر دوست داشتن ، بچه ها را تقسیم بندی کنیم ، باید سه دسته بندی کلی در نظر بگیریم : اول – بچه هائی که خیلی خیلی محبت دیده اند و مادر برایشان جان می دهد و هر چه بخواهند بلافاصله برایشان فراهم می شود – دوم – بچه هائی که به اندازه محبت دیده اند و سوم – بچه های رده ی آخر که حتی پدر و مادر اسمشان را نمی دانند !

مادر باید بتواند دوست داشتن را انتقال دهد. یعنی باید بتواند بگوید : دوستت دارم ، این انتقال دوست داشتن بسیار مهم است ، هرگز اهمیت این جمله را فراموش نکنید. حس دوست داشتن و دوست داشته شدن و همچنین اعتماد ، از همین جمله شروع می شود.

سیراب شدن از دوست داشتن در کودکی

بچه های دسته ی اول متاسفانه آینده ی تاریکی دارند چرا که دوستی هیچ کس را نمی پذیرند ، اصطلاحا از دوست داشتن سیراب شده اند . این دسته از بچه ها ، افراد سرد و بی احساسی خواهند شد که قطعا در زندگی زناشوئی مشکل خواهند داشت چرا که نمی توانند دوست داشتن را پاسخ بدهند . از کودکی عادت کرده اند که همه آنها را دوست داشته باشند ولی یاد نگرفته اند که آنها نیز باید به همان مقدار دیگران را دوست بدارند . بچه های دسته سوم گدای محبت هستند و به سرعت عاشق می شوند ، بعبارتی مهرطلب هستند . این گروه هم زندگی زناشوئی موفقی نخواهند داشت چرا که پس از ازدواج هم همچنان عاشق می شوند ! برعکس گروه اول که سیراب از دوست داشتن بودند و دیگر هیچ میلی برای نوشیدن عشق نداشتند ، این گروه در هر کوئی به دنبال دوست داشته شدن می گردند و هر چه از این شورابه می نوشند ، عطششان بیشتر می شود.

 

بچه های دسته دوم

بچه های دسته دوم که بصورت معتدل دوست داشته شده اند ، مردم را هم بصورت معتدل دوست خواهند داشت . متاسفانه اکثر بچه ها یا در دسته اول هستند یا دسته سوم . این مادر است که پیمانه ی محبت را در دست دارد . اگر افراطی محبت کند ، فرزند سیراب از محبت است و درگیر مشکل عدم علاقه به دیگران خواهد بود و اگر پیمانه ی محبتش خالی باشد ، فرزندی مهر طلب و ملتمس محبت تربیت خواهد کرد که با کشکول گدائی محبت به گرد شهر می گردد و هیچگاه سیر نخواهد شد و به مرور درگیر مشکل عدم توجه از سمت دیگران خواهد شد.

 

مادری که بصورت افراطی به فرزندش محبت می کند ، نمی داند که ناخواسته چه آسیب هائی به آینده او می رساند ، این نوع دوست داشتن برای فرزند به سرعت ایجاد توقع افراطی می کند ، توقع دارد که همه مانند مادرش به او توجه و رسیدگی کنند ، حتی اصلی ترین معیار انتخاب همسر برای او ارائه ی خدمات با همان کیفیت خدمات عاطفی مادر است . این گروه متاسفانه بسیار زود رنج و حساس می شوند چراکه عادت به شنیدن جواب نه ندارند ، به مرور در اجتماع نیز برای رسیدن به منظورشان دیگران را تحقیر می کنند و یا برای شنیدن جواب آری به زور متوسل می شوند . مادر عزیزی که از جان خود به پیمانه دوست داشتن فرزندت می ریزی ، مواظب باش که این جام که به دست داری ، سر ریز نشود . فرزند خودت در بزرگسالی تنها می ماند ، کسی او را واقعی دوست نخواهد داشت . ما که همیشه زنده نیستیم که کامش را با دوست داشتن شیرین کنیم . پیمانه محبت سر ریز نشود . تحقیقات به روشنی از بروز برخی رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان سیراب از دوست داشتن مادر حکایت می کنند . اگر فرزند خود را واقعا دوست داری ، که مطمئن هستیم چنین است ، او را برای زندگی در آینده و با گروه همسالانش تربیت کن . به قدری در جام جانش عشق بریز که برای محبت و دوست داشتن دیگران هم جا داشته باشد !

فرزند ما مهم است !

امان از گرفتاری در دام افراط و تفریط ، برخلاف مادران دسته اول که کاری به جز دوست داشتن و محبت کردن به فرزند خود ندارند ، برخی از مادران نیز هستند که اساسا فراموش کرده اند که حسنی هم فرزندشان است ! غذا و جای خواب دارد ولی چیز دیگری هم نیاز دارد !

مادر عزیز وقتی بر کارهای فرزند خود نظارت ندارید ، یعنی دارید به او کم توجهی و کم محبتی می کنید ، اول مقاله عرض شد که حس دوست داشتن و دوست داشته شدن و همچنین حس اعتماد یعنی خوش بینی و بدبینی از زمان تولد از طریق شما به بچه منتقل می شود . بچه نباید از شما محبت گدایی کند . هرگز فراموش نکنید که اگر مادر شما در محبت کردن به شما کم گذاشته است ، فرزند شما مقصر نیست ، پس تلافی اش را سر بچه بی گناه در نیاورید . در ضمن منظور ما از نظارت فقط نظارت آموزشی یا نظارت بر سلامتی بچه نیست . همین که فرزندتان احساس کند برای شما مهم است ، گام مهم و بلندی برداشته اید.

یادمان نرود فرزند ما همواره به پشتیبانی عاطفی ما نیازمند است ، گاهی حتی خوب گوش دادن و ساکت بودن ، بخش بزرگی از نیاز عاطفی فرزند را تامین می کند . شنونده ی خوبی باشیم و البته قضاوت نکنیم .

هیچ تردیدی نیست که همه انسانها به محبت و دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز دارند – ما در هر سنی که باشیم دوست داریم که دیده شویم – ولی پیمانه ی دوست داشتن در اختیار شما مادر عزیز است . واقعیتی تلخ است ولی ما که همیشه زنده نیستیم ، پس طوری دوست داشتن را به فرزندمان بیاموزیم که متعادل باشد ، نه متوقع و زودرنج به دلیل دوست داشته شدن افراطی از سوی ما ، نه گدای محبت و توجه به دلیل بی دقتی و غفلت ما

آینده فرزند عزیزتان به میزان یاددهی دوست داشتن توسط شما بستگی دارد .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *